Nagradni natječaji

Pravila velikog nagradnog darivanja na Solis Hrvatska facebook stranici!

PRAVILA NAGRADNOG DARIVANJA

SANITEH D.O.O.

BLAGDANSKO DARIVANJE

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradno darivanje priređuje i organizira: Saniteh d.o.o., Slavenskog 1, OIB: 41918403130, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG DARIVANJA

Nagradno darivanje provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradno darivanje će početi 23.12.2021. od 12:00h a traje do 26.12.2021. do 23:59h, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora.

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradno darivanje ima jednu (1) nagradu, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog darivanja.

Nagrada je mali kućanski aparat Organizatora za 1 osobu:

„Solis Vac Quick“ uređaj za vakuumiranje

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom darivanju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM DARIVANJU

Za pravo sudjelovanja u darivanju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora https://www.facebook.com/saniteh.hr i napraviti sljedeće:

  1. „Lajkati“ facebook stranicu Solis Hrvatska
  2. Podijeliti objavu darivanja javno na svom profilu
  3. Tagirati svoje prijatelje u komentarima (neograničeni broj unosa)

U obzir će doći svi sudionici do 26.12.2021. do 23:59h

Članak 7

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

  1. Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;
  2. Sudionike koji se koriste lažnim profilima;
  3. Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja

Članak 8

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici se izvlače putem sustava za nasumični odabir brojeva „random.org.“  (Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumični broj na kojeg korisnik nema nikakav utjecaj.)

Članak 9

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom ili putem Facebook messengera. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 2 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim darivanjima/natječajima.

Članak 10

SUDIONICI U NAGRADNOM DARIVANJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom darivanju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom darivanju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom darivanju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 27.12.2021. oko 12h na službenoj facebook stranici Organizatora

https://www.facebook.com/saniteh.hr

Članak 13

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM DARIVANJU

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom darivanju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 14

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 15

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom darivanju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog darivanja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom darivanju tom sudioniku.

Članak 16

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog darivanja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 17

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG DARIVANJA

Nagradno darivanje može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog darivanja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 18

IZMJENE PRAVILA DARIVANJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila darivanja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 19

NAPOMENA

Ovo Nagradno darivanje nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog darivanja, dajete tvrtki Saniteh d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika darivanja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici darivanja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Saniteh d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici darivanja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 20

Zaštita osobnih podataka

Podnošenje podataka za ovo nagradno darivanje je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

Zagreb, 23.12.2021.

Organizator

Saniteh d.o.o.