Cilindarski usisavači

Dyson Big Ball Multi Floor 2

Big Ball Multi Floor 2 Higijenski izbacuje prljavštinu i samostalno se usprvalja nakon...

Dyson Cinetic Big Ball Absolute Pro

Dyson Cinetic Big Ball Absolute Pro Jedini usisavač bez troškova održavanja i bez...